مسئولین بسیج اساتید دانشکده ها مسئولین بسیج اساتید دانشکده ها

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

دانشکده

1

نجف

آقایی

تربیت بدنی

2

علی

پیرانی شال

ادبیات و علوم انسانی

3

عزیز اله

حبیبی

شیمی

4

علی

حسن بیگی

فیزیک

5

خلیل

رضایی

علوم زمین

6

بیژن

عبدالهی

روان شناسی و علوم تربیتی

7

امیر حسین

صنعت پور

علوم ریاضی و کامپیوتر

8

عزت اله

قنواتی

علوم جغرافیایی

9

علی

قنبری

فنی و مهندسی

10

محمد

نبیونی

علوم زیستی